Call Us Now: 0-2530-2062-4

Network Penetration Testing

Wireless & Network Security

Coming Soon

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 13,500 บาท เท่านั้น (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

need_hacker

 

บริษัท มายด์เทอร่า จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านไอทีซีเคียวริตี้แบบครบวงจร ได้เปิดหลักสูตร Wireless & Network Security โดยมีผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการการันตีจาก Security Certification (GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)) และยังเป็นบุคลากรได้รับความไว้วางใจทุกองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตร Wireless & Network Security จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบข้อมูลการจราจร  (LOG) จากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้ไปรักษาความปลอดภัย เพิ่มความแข็งแกร่ง และป้องกันการโจมตี จากแฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดี ที่อาจจะทำรายระบบข้อมูล และทรัพย์สินทางด้านปัญญา ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ โดยหลักสูตรนี้สามารถปฎิบัติได้ด้วยตนเองตามขั้นตอน จากห้องปฎิบัติการที่เราได้จัดขึ้นเสมือนกับการนำไปปฎิบัติจริง

วัตถุประสงค์

 1. เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ Admin เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องของ Security ในขั้นต่อไปๆ
 2. เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ ด้วยการศึกษาถึงรูปแบบการโจมตี และการป้องกันต่างๆ ผ่านการปฎิบัติงานจริง
 3. เพื่อนำความรู้จากความเข้าใจจากหลักสูตร นำไปทดสอบ วิเคราะห์ และ พัฒนาความปลอดภัยของเครือข่ายในองค์กรของท่าน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานความรู้ด้าน Computer, Network, Wireless, HTTP
 2. บุคคลในสายอาชีพ IT Admin

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. อบรมจากผู้เชียวชาญที่ได้รับใบการรันตีจากสถาบันด้าน Security Certification โดยตรง
 2. การอบรมจะเน้นสอนให้เข้าใจ ไม่เร่งสอน เพื่อให้คุณทำได้ทุกขั้นตอน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
 3. หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทดสอบการเจาะระบบและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ด้วยตนเอง
 4. เรียนรู้จากการปฎิบัติจริงในราคาที่ไม่แพง
 5. บรรยากาศสบาย เป็นกันเอง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน

หัวข้ออบรม

1. Networking Fundamentals

1.1 OSI Model and TCP/IP Model

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ ชั้นกายภาพ, ชั้นการเชื่อมโยงข้อมูล, ชั้นเครือข่าย, ชั้นนำส่งข้อมูล, ชั้นการประยุกต์

1.2 Essential protocols

2. Packet Analysis

2.1 Introducing Wireshark

 • แนะนำโปรแกรม Wireshark, ใครคือผู้ที่ใช้โปรแกรม Wireshark, คุณสมบัติของโปรแกรม Wireshark, การใช้งานโปรแกรม Wireshark แบบ GUI และ CLI, การตรวจจับแพ็คเก็ตเบื้องต้น

2.2 Working with Captured Packets

 • การดูข้อมูลของแพ็คเก็ต, การใช้ตัวกรองข้อมูลและการค้นหาแพ็คเก็ต

2.3 Advanced wireshark features

 • การติดตาม TCP stream, การจัดหมวดหมู่ของแต่ละแพ็คเก็ต, การจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ง่าย

2.4 Packet analysis for security

 • การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ARP poisoning, Remote access trojan, Operation Aurora ด้วยโปรแกรม Wireshark

3. Log analysis

 • การตรวจจับการสแกนจากข้อมูลจราจร, การตรวจจับมัลแวร์จากข้อมูลจราจร, การติดตามการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ระดับสูง, การติดตามการใช้งานเว็บ

4. Scanning

4.1 Nmap

4.1.1 Port scanning techniques

 • การสแกนพอร์ทที่เครื่องเป้าหมายเปิดใช้งาน

4.1.2 OS Fingerprint

 • การตรวจจับระบบปฏิบัติการ

4.1.3     Service enumerations

 • การตรวจจับบริการที่ใช้งานบนเครื่องเป้าหมาย

4.1.4 Nmap NSE

 • การใช้งาน Nmap Script Engine

4.1.5 Zenmap

 • การใช้งาน Zenmap

4.2 ARP Scan

 • การหาเครื่องที่เปิดใช้งานจาก ARP

4.3 Wmap

 • การใช้งานโปรแกรม Wmap เพื่อเก็บข้อมูลเครื่องเป้าหมายที่เปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

5. Vulnerability Assessment

5.1 Nessus

5.1.1 Nessus installation

 • การติดตั้งโปรแกรม Nessus

5.1.2 Nessus configuration

 • การตั้งค่าโปรแกรม Nessus

5.2 Nexpose

 • การใช้งานโปรแกรม Nexpose

5.3 IBM AppScan

 • การใช้งานโปรแกรม IBM AppScan

6. Exploitation Framework

6.1 Metasploit

6.1.1 Exploitation

 • การจู่โจมเครื่องเป้าหมายที่มีช่องโหว่ด้วยโปรแกรม Metasploit

6.1.2 Post-Exploitation

 • การยกระดับสิทธิ์ ติดตั้งมัลแวร์ หลังจากที่สามารถเข้าถึงเครื่องเป้าหมายได้

7. Social Engineering

7.1 Fundamental

7.1.1 Type of SE

 • การหลอกล่อโดยการสื่อสารระหว่างมนุษย์, การหลอกล่อโดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์, การหลอกล่อโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ

7.1.2 Phrase of SE

 • การศึกษาเป้าหมาย, การเลือกเหยื่อ, การพัฒนาความสัมพันธ์, การพยายามหลอกล่อเอาข้อมูลสำคัญ

7.2 Read mind

7.3 Case Study

7.3.1 HB Gary

7.3.2 RSA Secure ID

8. Tools & Lab

8.1 Metasploitable 2

8.2 Challenge

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-530-2062-4 กด 1

Address

BizTown LatPhrao
2521/7 LatPhrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand
Phone: 0-2530-2062-4
Fax: 0-2530-2177
Website: http://www.mindterra.com
Email: info@mindterra.com

Login