Call Us Now: 0-2530-2062-4

ความแตกต่างระหว่าง Web Application Firewall กับ Perimeter Firewall [Episode 1]

สวัสดีครับทุกคน จากที่คุณ Oak ได้แนะนำให้เพื่อนได้รู้จักับ Web Application Firewall หรือ WAF กันไปบ้างแล้ว เราลองมาดูกันว่าเจ้าตัว WAF นี้มันต่างกับ Firewall แบบเดิมๆอย่างไร ในปัจจุบันนี้ช่องโหว่ของ Web Application ก็ถูกพบมากขึ้นทุกๆวัน ก็เลยทำให้มีหลายๆ vender ที่พยายามเพิ่มฟังก์ชันให้กับ firewall ของตน อย่างเช่น Deep Packet Inspection (DPI) ที่จะเข้าไปเฝ้าระวังถึงระดับ packet กันเลยทีเดียวหรือส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันในนาม Intrusion Prevention System

แต่เมื่อเอามันมาใช้งานกันจริงๆแล้ว มันก็ป้องกันได้แค่ระดับโครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมเท่านั้น เราจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันว่าไฟร์วอลล์เจ้าใหญ่ๆ อย่าง checkpoint และ netscreen และผู้ที่เชี่ยวชาญการป้องกัน Application โดยเฉพาะอย่าง Imperva โดยจะวิเคราะห์ความปลอดภัยตาม Open Web Application Security Project (OWASP) ใน 10 อันดันที่ถูกโจมตีบ่อยที่สุดจากทั่วโลก

 

OWASP Top Ten application security vulnerabilities

  1. Unvalidated Parameters คือ ค่าที่ผู้ใช้ป้อนทาง Application แต่ไม่เป็นไปที่กำหนดไว้อาจเพื่อโจมตี Applicaiotn หรือเข้าใจผิดก็ตาม ทำให้ Attacker สามารถใช้วิธีนี้โจมตีในส่วนของ Backend ได้
  2. Broken Access Control คือ การที่มีผู้ใช้งานทำการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนอย่างไม่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงข้อมูล
  3. Broken Accent & Session Management คือ การที่บัญชีผู้ใช้งานไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ทำให้ Attacker สามารถขโมยรหัสผ่าน, keys, token ไปได้ ทำให้สามารถปลอมตัวเป็นผู้ใช้คนนั้นได้
  4. Cross-Site Scripting (XSS) คือ กระบวนการที่เว็บไซต์ส่งการโจมตีไปยังเครื่องผู้ใช้ปลายทางผ่าน browser
  5. Buffer Overflow คือ การที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
  6. Command Injection Flaws โดยทั่วไปแล้ว web application จะมีการส่งผ่าน parameter นั่นจึงเป็นอีกช่องทางของ Attackers ที่จะแอบฝังคำสั่งอันตรายๆมากับพารามิเตอร์เหล่านั้น
  7. Error Handling Problems คือ การที่เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นเครื่องเซิฟเวอร์จะแจ้งเตือนผ่าน browser ทำให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลต่างๆได้ เช่น ใช้ IIS หรือ Apache, version อะไร เป็นต้น
  8. Insecure Use of Cryptography อาจเป็นการใช้วิธีเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยต่ำ
  9. Remote Administration Flaws คือ การที่ Attackers ซึ่งไม่มีสิทธิ์ระดับ Administrative สามารถได้สิทธ์นั้นมาทำให้ Attackers ที่ได้สิทธิ์นั้นก็จะสามารถจัดการเว็บของคุณได้ทั้งหมด
  10. Web & Application Server Misconfiguration เป็นเรื่องยากที่จะ config ให้ server มีความปลอดภัยมากที่สุด

Perimeter Firewall

คราวนี้มาลองดูกันว่าทั้ง Check Point และ NetScreen มี feature อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง เพื่อ Web Application Security

 Check Point Firewall -1 NG NetScreen
• จำกัดความยาวสูงสุดของ URL
• แยกความแตกต่างระหว่าง HTTP v1. 1 requests
• จำกัดจำนวนสูงสุดของ response header ที่อนุญาต
• จำกัดความยาวสูงสุดของ request header
• จำกัดความยาวของสูงสุดของ response header
• ห้ามให้มี binary characters ใน HTTP response headers
• ห้ามให้มี binary ใน HTTP requests
• จำกัดวิธีของ HTTP ที่ไม่เป็นไปตาม RFC
• บังคับใช้ HTTP บน ports อื่นๆที่ไม่ใช่ port 80(http)
• เปรียบเทียบการส่งผ่านไปยัง user-approved SOAP
scheme/template
• จำกัดคำสั่ง HTTP ที่ไม่ปลอดภัย
• จำกัดการ download ไฟล์ชนิดที่ผู้ใช้งานกำหนดขึ้นมาเอง
• Protocol conformance วิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นไปตาม
RFC ของ Protocol ต่างๆไหม
• Attack Patterns Matching ตรวจสอบจาก signature
หรือก็คือรูปแบบการโจมตีที่พบบ่อยๆ

 

Perimeter Firewall VS TOP 10 OWASP

ต่อไปเรามาดูกันว่า Feature ที่เพิ่มขึ้นมาของ Perimeter Firewall นั้นจะช่วยป้องกันช่องโหว่จาก list ของ OWASP ได้ทุกข้อจริงหรือไม่

 OWASP ช่องโหว่ ป้องกัน?? ทำไมล่ะ??
 1) Unvalidated Parameters ไม่ได้Firewall ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า Attackers
เปลียนแปลง, เพิ่ม หรือลบพารามิเตอร์ตัวใด
 2) Broken Access Control ไม่ได้Firewall ไม่สามารถบอกได้ว่ามีผู้ใช้คนใดพยายาม
จะดูข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆ หรือเข้าถึงสิทธิ์ของผู้อื่น
 3) Broken Accent & Session Management ไม่ได้Firewall ไม่สามารถที่จะดู session
และ cookies ของ application ต่างๆได้
และไม่สามารถบอกได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวตน
ระหว่างการใช้งาน session ใดๆ
 4) Cross-Site Scripting (XSS) บางส่วนFirewall บางชนิดจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่
ไหลผ่านกับ signature ที่เก็บไว้เพื่อป้องกัน
script ที่พบบ่อยๆ แต่ก็อาจทำให้เจอกับปัญหา
false positive ได้ ส่วน false positive
นี่แปลกันภาษาพื้นๆ ก็คือ สิ่งที่มันถูกต้อง
แต่ตัวไฟร์วอลล์จะเตือนว่าเป็นภัยครับ
 5) Buffer Overflow ไม่ได้ Firewall มันไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าบัฟเฟอร์
ที่ถูกจองไว้สำหรับรับส่งข้อมูลจะมีขนาดพอ
กับข้อมูลที่มันจะรับเข้าหรือส่งออกไปหรือไม่
 6) Command Injection Flaws บางส่วน อันนี้ก็เช่นเดียวกับ XSS เพราะว่าจะมีการ
เทียบ command ต่างๆกับ signature ที่
มันรู้จัก เช่น พวกคำสั่ง SQL ทั้งหลาย อาจ
ถูกบล็อกได้แม้ว่ามันจะเป็นคำสั่งที่จะต้องใช้
งานจริงๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหา false positives
จำนวนมากอีกเช่นเคย และ Perimeter
Firewall นี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบคำสั่งที่ถูก
ฝังมากับ SSL ได้เลย
 7) Error Handling Problems ไม่ได้Firewall อีกเช่นเคยมันก็ไม่รู้หรอกว่า
server ใดๆ จะแสดง error  ออกมาให้ผู้ใช้
เห็น เมื่อเกิดเงื่อนไขความผิดพลาดขึ้น  เช่น
เมื่อเข้าเว็บไม่ได้มันก็จะแสดงว่าใช้IIS หรือ
Apache
 8) Insecure Use of Cryptography ไม่ได้ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัสพารามิเตอร์
(parameters) และ cookies ไม่สามารถ
จะถูกเช็คได้โดย Firewall ถ้ามีใครสามารถ
ถอดรหัสพารามิเตอร์แล้วเปลี่ยนแปลงค่าและ
เข้ารหัสใหม่อีก ครั้ง ก็เป็นอันจบ ไฟร์วอลล์
ก็จะไม่รู้เรื่อง
 9) Remote Administration Flaws ไม่ได้จะใช้การสร้าง Black list ขึ้นมาเพื่อป้องกัน
เฉพาะหน้าเว็บที่จะไม่ให้เข้าใช้โดยผู้ใช้ทั่วไป
แต่เป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีได้โดยง่าย
 10) Web & Application Server Misconfiguration บางส่วน โดยจะใช้ signature ในการเทียบกับการ
โจมตีต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น Zero-day
แต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มีคนหาวิธีล่มเว็บได้ง่ายๆ
โดยส่ง URL เบสิกๆ สักอัน เช่น
www.victim.com/pagex.dll?param=shutdown
แบบนี้ Firewall มันก็จะปล่อยผ่านไป

 

วิธีการเพิ่ม Web Application Security

เราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่ไฟร์วอลล์ทั่วไป ป้องกันการโจมตี Web Application ไม่ได้ เพราะมันไม่รู้ว่าแต่ละหน้าเว็บ แต่ละ URL มันมีพฤติกรรมการใช้งานอย่างไร เช่น บาง URL อาจมีการส่ง parameter เฉพาะของ URL นั้นๆ ถ้า Attacker จะพยายามแก้ไขค่าและส่งไปยัง URLใดๆ ไฟร์วอลล์ควรจะต้องตรวจจับได้ นั่นคือ การเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Profiling และควรรวมไปถึงพวกคำสั่ง SQL ที่ติดต่อกับ Database ด้วย เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่า Attackers ไม่ส่งอะไรแปลกๆไปยัง database เพื่อทำการมิชอบกับฐานข้อมูล

คุณรู้สึกไหมว่าถ้าบริษัทเรามี Applications เยอะๆ เราจะทำอย่างไรให้มันปลอดภัย ถ้าแค่ไม่เกิน 10 application เราก็คงสามารถมานั่งไล่ดูทีละโปรแกรมแล้วทำให้มัน secure ขึ้น หรืออาจสร้าง white list แต่มันก็เกิดปัญหาตามมาอยู่ดีนั่นก็คือ เรื่อง false Positive จำนวนมากมาย นี่ยังไม่รวมถึงพวก app ที่เชื่อมต่อกับ database นะครับ ที่นี้ใครล่ะจะมาคอยนั่งดูโค้ดว่าตรงไหนไม่ปลอดภัย ผมล่ะไม่คนหนึ่ง เหอๆๆ มึนก่อนแน่นอน เมื่อเรามีการ Profiling มันจะควรจะมีการเรียนรู้ด้วยตัวมันเองด้วยที่เรียกว่า Self Learning Capabilities ทำไมล่ะ? เพราะว่าเมื่อมี URL ใหม่ หรือ SQL queries ที่ถูกเพิ่มเข้ามามันจะเรียนรู้เองแบบ dynamic ได้ และถ้าให้ดีควรจะมีการตรวจดูว่าเมื่อมีคนเข้ามา ใช้งาน Application แล้วเขามีการใช้งานเป็นอย่างไร มีการส่งพารามิเตอร์อะไรบ้าง แล้วถ้าเขาเข้ามาใช้งาน App อีกมีการใช้งานผิดไปจากที่เคยใช้หรือเปล่า และก็ควรสามารถบล็อกการใช้งานที่ผิดแปลกไปจากเดิมได้ในทันที แต่ก็คงต้องมีการให้มันเรียนรู้การใช้งานของผู้ใช้สักพักอ่ะนะ แล้วมันก็จะเป็น Firewall ที่ฉลาดขั้นเทพเลย 555 แถม web admin ก็สบายไม่ต้องมานั่งทำ White list อีก, developer ก็สบายด้วยเพราะแม้ว่า code ที่เขียนมานั้นจะไม่ secure เอาซะเลยมันจะเรียนรู้และบล็อกได้ ถ้า Developer ว่างๆ ก็ค่อยมาแก้ให้มัน secure ขึ้นก็ได้

ผมคงต้องไปทำงานก่อนนะครับ แล้วจะมาต่อกันตอน 2 ว่าไอ้ที่ Perimeter Firewall ไม่สามารถป้องกัน Web Application ได้นั้น SecureSphere ของ Imperva จะช่วยป้องกันได้ในระดับไหน แล้วเจอกันค้าบ

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Address

BizTown LatPhrao
2521/7 LatPhrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand
Phone: 0-2530-2062-4
Fax: 0-2530-2177
Website: http://www.mindterra.com
Email: info@mindterra.com

Login